OM DYRK OPLEVELSEN

Initiativets VISION - Vores vision er at skabe et stærkt fundament for et mere meningsfyldt, bekræftende og succesfuldt liv, hvor biproduktet på samme tid er mindre stress og flere ressourcer hos den enkelte.

Initiativets MISSION - Vores mission er at præsentere, videreformidle og konstant udvikle værktøjerne inden for Dyrk Oplevelsens, sådan at definitionerne skaber klarhed og favner flest mulige individuelle personer, større organisationer og virksomheder.

Initiativets FORMÅL - Opdyrke og videreudvikle en kultur om øget fokus på personlig udvikling, succes, gensidig adfærd og kvalitetsliv, og på samme tid nedbringe de personlige og samfundsmæssige omkostninger forbundet med stress og inaktivitet. Samfundet lever på gode ideer, ambitioner og dedikation. Samfundet presses af ubalance, stress og inaktivitet. De 12 delmål skal på en og samme tid have en meningsfuld indflydelse på begge parametre.

Initiativets VÆRDIER - Initiativet skal være alle mands eje og dermed sigter vi efter at være konkurrence- og politisk neutral. Vi tror på at man som individuel person, virksomhed eller organisation, bedst selv er i stand til at skabe de processer som skal til for at skabe succes. Af den grund, koncentrere vi os om målet og tror på, at processen formes gennem inspiration og gensidig sparring på tværs af hele netværket.