Dyrk Oplevelsens mål nr. 6

Tilbage til oversigt

FEEDBACK

Et fundamentalt element i vores personlige udvikling og forståelse

Feedback er det signal vi får fra omverdenen og os selv. Det signal fortæller os om det vi gør og den vi er, er noget godt, ikke godt, rigtigt eller forkert. På den måde tilretter vi løbende vores adfærd alt efter den feedback vi får. Vores evne til at optage feedback, feedbackens karakter og den form vi får feedbacken i, er derfor vigtig i forhold til vores evne til at optage og lære af den.

Indsatsområder og fordele

Data

Gode rammer for feedback

Skab de bedste rammer for at modtage, optage og udvikle dig på baggrund af den rette feedback.


  • Tid - Hav tiden til forstå den feedback du får, reflekter over de vigtige ting
  • Sted - Afgiv eller modtag feedbacken det rette sted
  • Karakter - Feedback er hvad du gør det til, selvom det måske ikke lyder pænt
  • Lytning - Lyt til de vigtige detaljer
  • Afgiv feedback - At give feedback fortæller også noget om dig


Supplerende