Dyrk Oplevelsens mål nr. 3

Tilbage til oversigt

VÆRDIER

Vi løftes mentalt af det som har en værdi for os

Værdier er det som er vigtigt for os og den vi er, eller med andre ord, konsekvensen af vores behov. Nogle værdier har vi i os selv, mens andre værdier søger vi i andre. Mennesker følger mennesker som er som dem selv eller har noget de gerne vil have. Nogle gange er der ikke lighed mellem vores værdier og vores behov. Vores behov kan drive os til at gå på kompromis med vores værdier. Når det sker over længere tid eller har særlig stor indflydelse, kommer vi i ubalance. Et sundt værdisæt og evnen til at følge det giver gode forudsætninger for at være i balance og dermed opfyldt og glad.

Indsatsområder og fordele

Data

Værdier

Kend dine værdier og vær opmærksom på at skifte dem ud, når de ikke stemmer overnes med det som reelt er vitgtigt for dig mere.


  • Se indad - Mærke efter hvad du bruger mange kræfter på
  • Mærk efter - Hvad gr dig glad og hvilken værdi er det?
  • Efterlev dine værdier hver dag - Fyld dig op med det som giver mening for dig


Supplerende

Introduktion til Værdier


"Værdier er som fingeraftryk. De er personlige og ligner ingen andres, men alligevel efterlader du dem i alt hvad du foretager dig" -- Elvis Presley


“Keep your thoughts positive because your thoughts become your words. Keep your words positive because your words become your behavior. Keep your behavior positive because your behavior becomes your habits. Keep your habits positive because your habits become your values. Keep your values positive because your values become your destiny.” Mahatma Gandhi


“Define your priorities, know your values and believe in your purpose. Only then can you effectively share yourself with others.” Les Brown