Dyrk Oplevelsens mål nr. 2

Tilbage til oversigt

EMPOWERMENT

Et sæt af rammer som mulliggør brugen af ens styrker

Empowerment er når rammerne og forudsætningerne ændres, sådan at man har flere ressourcer og muligheder til at bruge den man er og det man kan - eller med andre ord være en stærkere udgave af sig selv, være mere psykisk robust og generelt mere i kontrol over egne forhold. Mennesket gør altid det som er bedst for det selv, men beslutningen er altid taget med udgangspunkt i den viden og vilje, og de evner den beslutningstagende har, som igen bestemmes af rammerne og forudsætningerne. Det kan også være faktorer som overblik og indsigt.

Indsatsområder og fordele

Data

Skabe bedre forudsætninger

Få indflydelse på dine rammer og forudsætninger. Ikke accepter status quo, hvis du med din indflydelse kan få bedre vilkår. Du selv og alle omkring dig bliver stærkere af at du bliver en bedre udgave af dig selv.


  • Målret netværk - Brug tid med de mennesker som gør dig stærke
  • Udvid dit netværk - Søg nye bekendtskaber og dermed muligheder
  • Elsk det du laver - Enten direkte eller indirekte
  • Elsk dig selv - Behandl dig selv som du var en du skulle hjælpe


Supplerende

Introduktion til Empowerment


"Lov dig selv at du vil vove dig selv. Først der vil du blive bestyrket til at finde dig selv." Anders Bircow