Potential - Human potential can be utilized the more free we are from irrelevant distractions. Trim and target your potential.

Introduktion

Potentiale minus forstyrrelse er lig med performance/Kapacitet. Potentiale handler om muligheden for at anvende det som vi har i os selv. Det kan eksempelvis være vores kompetencer (det vi kan) og egenskaber (den vi er). Vi er måske meget kreative (kompetence) og meget udadvendt (egenskab). Desto mindre der stresser (forstyrrelse) os, desto bedre mulighed har vi for at være kreative og udadvendte, og det kalder vi performance! At have et så stort potentiale som muligt,  handler om at skabe rammerne for at have så høj en performance som muligt.


Performance

Ens evne til at præstere styrkes, da man er bedre i stand til at bruge sin viden, evner og vilje til at engagere sig i den opgave man har foran sig.


  • Giv tid - Hav tid nok til at løse opgaven
  • Gør det tungeste når du er stærkest - Planlæg dagen/måneden omkring din energi
  • Sikre værktøjerne - Hav de rette værktøjer til opgaven
  • Frihold bekymringer - Fokuser på det som er vigtigt
  • Fjern forstyrrelser - Løs de ting som fylder


Muligheder

En mulighed er en reaktion, to muligheder er potentielt en konflikt, mens evnen til at se 3 eller flere muligheder giver den bedste forudsætning for at være fleksibel. Maksimeret potentiale giver muligheden for at bruge sin logik og situationsfornemmelse bedst muligt og dermed bedre se og forstå de muligheder der er ifm. den opgave man har foran sig.


  • Løs de simple ting først - Skab overskud ved at få de små hurtige ting gjort først
  • Fokus på det du kan gøre noget ved
  • Gør det vigtigte - Det som er vigtigt for dig spotter du flere muligheder i 
  • Frihold bekymringer - Fokuser på det som er vigtigt


Citater

“The graveyard is the richest place on earth, because it is here that you will find all the hopes and dreams that were never fulfilled, the books that were never written, the songs that were never sung, the inventions that were never shared, the cures that were never discovered, all because someone was too afraid to take that first step, keep with the problem, or determined to carry out their dream.” ― Les Brown


“Success is knowing your purpose in life, growing to reach your maximum potential, and sowing seeds that benefit others.” John Maxwell